Bugtskolens Indgang

Bugtskolen tilbyder

Bugtskolen er en specialskole med SFO under Greve kommune. Bugtskolen har elever fra 0. - 10. klassetrin, der alle modtager vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20.

Bugtskolen arbejder gennem en helhedspræget og tværfaglig indsats på at udvikle børnenes selvhjulpethed, så de på sigt kan begå sig og klare sig selv i deres kommende voksentilværelse.

Skolen giver specialundervisning til børn med generelle indlæringsvanskeligheder som primær handicap, der kan være kombineret med tale – sprogvanskeligheder, ADHD og problematikker inden for det autistiske spektrum, socio – emotionelle vanskeligheder samt bevægehandicap.