Principper for lejrskole på Bugtskolen og Kirkemosegaard

På begge skoler har lejrskoler altid været en del af de pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter.

Skolebestyrelsen ønsker fortsat, at lejrskole er en mulighed i forbindelse med elevernes skolegang.

Nedenstående principper er vedtaget på baggrund af bestyrelsens ønske om, at alle elever på de to skoler har lige muligheder for at deltage i lejrskole uanset funktionsniveau. Dog således at skolens ledelse og forældre til særligt udsatte elever kan lave individuelle aftaler om deltagelse på særlige vilkår, eller om nødvendigt fritagelse for deltagelse i lejrskole.

Principperne tager udgangspunkt i et helt skoleforløb (0. -10. kl.), hvor begge skoler er opdelt i indskoling, mellemtrin, udskoling.

Ideelt set vil en elev der følger et helt forløb, kunne deltage i lejrskole 3 gange i sit skoleforløb efter følgende model:

 

Trin

Varighed

Lokation

Indskoling – en gang

1-4 overnatninger

På skolen / væk fra skolen

Mellemtrin – en gang

1-4 overnatninger

På skolen / væk fra skolen

Udskoling – en gang

2-5 overnatninger

Væk fra skolen

 

Enkelte elever vil opnå flere eller færre lejrskoler, da de skifter gruppe og dermed trin af særlige læringsmæssige og pædagogiske årsager.

Skolerne afholder alle udgifter til kost, transport og ophold.

Forældrene betaler lommepenge - og ved f.eks. skilejrskoler også udgiften til deres barns liftkort.

Ovenstående princip vil til enhver tid være afhængig af den økonomiske situation, og hvorledes skolebestyrelsen prioriterer i denne sammenhæng.

Skolebestyrelsen drøfter ved årets sidste skolebestyrelsesmøde inden sommerferien, hvordan princippet skal udmøntes for det kommende skoleår.

 

Vedtaget: 22. november 2017

 

Skolebestyrelsesformand, Bugskolen & Kirkemosegaard